[linux-audio-announce] Open software workshops @ BEK

New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view Other groups

Subject: [linux-audio-announce] Open software workshops @ BEK
From: BEK (gif_AT_220hex.org)
Date: Sat Oct 16 2004 - 15:35:31 EEST


=================
Open software workshops @ BEK
English version below
=================

Åpen streaming workshop

Tid: 25. - 27. oktober 2004 10-16 (inkl. lunsj)
Sted: BEK, C.Sundtsgt. 55, Bergen

Workshopen blir holdt av Adam Hyde (http://www.radioqualia.net) og vil
fokusere på hvordan du kan bygge din egen radiostasjon v.h.a. Linux. Denne
tre dagers workshopen inkluderer en introduksjon til Linux, og ellers alt du
trenger å vite om grunnleggende audio hardvare, lydkort, prinsipper bak
streaming media, konfigurering av programmer for koding og sending og
installasjon og bruk av disse.

Dette er en praktisk workshop, men vil også dekke en del teori og eksempler.

Workshopen er støttet av Isea2004 - htp://www.isea2004. net

=================

dyne:bolic og FreeJ workshop

Tid: 9. - 12. november 2004 12-16
Sted: BEK, C.Sundtsgt. 55, Bergen

dyne:bolic GNU/Linux er en såkalt 'lve CD' distribusjon som kjører direkte fra
CD uten behov for installasjon på harddisk. Den gjenkjenner det meste av
maskinens hardvare og inneholder et stort antall programmer for lyd og
video-produksjon, streaming, 3d modellering, p2p og fildeling, dj-ing og
vj-ing, spill og mye annet.
dyne:bolic er skreddersydd for media aktivister, kunstnere og andre som
trenger en enkel tilgang til produksjon og distribusjon av media fra hvor som
helst i verden.

'Surf, stream, record, edit, encode and broadcast both sound and video, all
just in one CD you have simply to boot. '

Workshopen vill også fokusere på FreeJ - et åpent vj-program inkludert i
dyne:bolic - med et dypdykk i mulighetene innen sanntids video-manipulasjon
og prosessorientert video-skripting, hvor nybegynnere kan få en introduksjon
til et objekt orientert språk på en enkel måte.

Workshopen ledes av Jaromil, en av utviklerne bak dyne:bolic og FreeJ.
 
Lenker:
http://dynebolic.dyne.org
http://freej.org
http://rastasoft.org

Workshopen er støttet av PNEK - http://www.pnek.no

=================

Begge workshopene er gratis og åpne for alle, man med et begrenset antall
deltakere. Send en mail til bek_AT_bek.no dersom du ønsker å delta.

BEK - Bergen Senter for Elektronisk Kunst
http://www.bek.no

=================
=================

Open streaming workshop

Time: october 25. - 27. 2004 10-16 (incl. lunch)
Place: BEK, C.Sundtsgt. 55, Bergen

This workshop will be held by Adam Hyde (http://www.radioqualia.net) and will
focus on how to build your own internet radio station using Linux. The three
day workshop will include everything you need to know of basic audio
hardware, soundcards, an introduction to Linux, concepts of streaming media,
encoder and server software configuration, and installation of these
softwares and their use.

This is a hands-on workshop but will also cover some theory and case studies.

The workshop is sponsored by Isea2004 - http://www.isea2004.net

=================

dyne:bolic and FreeJ workshop

Time: november 9. - 12. 2004 12-16
Place: BEK, C.Sundtsgt. 55, Bergen

dyne:bolic GNU/Linux is a live bootable distribution working directly from the
CD without the need to install or change anything on harddisk. It can
recognize most of your hardware devices and offers a vast range of softwares
for sound and video production, streaming, 3d modeling, peer to peer and
filesharing, deejaying and veejaying, games, a world navigator with detailed
maps and factbooks and much more ;)

Surf, stream, record, edit, encode and broadcast both sound and video, all
just in one CD you have simply to boot.

The workshop will also focus on FreeJ - a free Vj-tool included in dyne:bolic
- to explore in-deep the possibilities offered by real-time video
manipulation and procedural video scripting, where the use of an object
oriented language can be introduced to newbies in a simple way.
Along with FreeJ the many applications included in dyne:bolic will be
explored, ranging from tasks as streaming and editing of multimedia, setup of
a workstation for various conditions, publishing materials online and more.
To the students a reasonable degree of freedom will be left in order to let
them find their own ideal path thru the many possibilities offered by
multimedia free software nowadays.

The workshop will be held by Jaromil - one of the main developers behind
dyne:bolic and FreeJ.

The workshop is sponsored by PNEK - http://www.pnek.no

=================

Both workshops are free and open for participation, but with a limited nuber
of seats. Please send a mail to bek_AT_bek.no if you wish to participate.

BEK - Bergen Centre for Electronic Art
http://www.bek.no
=================

-- 
+--- www.bek.no --+ 47 55233080
---+

_______________________________________________ linux-audio-announce mailing list linux-audio-announce_AT_music.columbia.edu http://music.columbia.edu/mailman/listinfo/linux-audio-announce


New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view Other groups

This archive was generated by hypermail 2b28 : Sun Oct 17 2004 - 20:24:11 EEST